Volg ons

Opzet programma

Het Talent programma is in samenwerking met Authentic Pro Academy ontwikkeld en bestaat uit een assessment en vier modules van twee trainingsdagen per kwartaal. Er zit geen specifieke volgorde in het volgen van de modules, waardoor je ieder kwartaal kunt instromen. Met maximaal 12 Young Professionals neem je deel aan het Talent programma. De deelnemers werken veelal bij verschillende organisaties en hebben een andere studieachtergrond. Dit geeft een mooie dynamiek.

HÆD heeft een groot netwerk en sterke verbondenheid met regio Zwolle. Deze verbindende rol komt terug in het programma. Talentontwikkeling gaat verder dan persoonlijk leiderschap en vakbekwaamheid. Maatschappelijke betrokkenheid en een streven naar brede inzetbaarheid worden steeds belangrijker.

Module 1:
Productivity Pro

Een productieve mindset. Het gaat niet alleen om het managen van tijd of werk maar ook om het managen van jezelf. Een proces dat je dwingt na te denken over de hoeveelheid werk en jouw capaciteit. Een systeem dat helpt bij het onthouden en tijdig afhandelen van “to do’s” en reminders.

Module 3:
Communication Pro

Om goed te presteren heb je effectieve en productieve relaties nodig in je omgeving, onafhankelijk van de mensen en cultuur binnen een bedrijf. Als je het gedrag en de verschillen van mensen begrijpt, kun je relaties op basis van vertrouwen makkelijker ontwikkelen.

Het resultaat

Na het programma weet jij meer over jezelf en heb je een grote stap in je persoonlijke ontwikkeling gemaakt. De tools, die je bij iedere module krijgt aangereikt, heb je je eigen gemaakt en toegepast in de praktijk. Je hebt nieuwe inzichten opgedaan en weet het beste uit jezelf te halen.

Het vertrekpunt

Het programma begint met een ontwikkel-assessment. Ten eerste geeft dit assessment inzicht in jouw talenten en leerdoelen en ten tweede is dit de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling. Aan elke module gaat een vragenlijst vooraf om te kijken waar je staat en waar jouw ontwikkelpunten liggen. Daarnaast vindt er na elke module ook een online coaching sessie plaats met de trainer om de implementatie te borgen.

Module 2:
Projectmanagement Pro

Elke professional moet op een bepaald moment een belangrijk project afronden. Om deze projecten op te leveren heb je een effectief proces nodig dat jou ondersteunt. Je maakt kennis met Agile en leert vaardigheden die nodig zijn om in sterk uiteenlopende teams samen te werken. Ook wordt tijd besteed aan verandermanagement; hoe je bijvoorbeeld moet omgaan met weerstand tijdens jouw project.

Module 4:
Presentation Pro

Als professional, moet je belangrijke informatie over kunnen brengen op jouw collega´s en managers. Om dit effectief te doen, moet je leren hoe je jouw publiek benadert met pakkende en interessante informatie. Dit blok gaat om het geven van een authentieke, duidelijke en informatieve draai aan de inhoud van jouw presentatie.

Bekijk de mogelijkheden